• Školský klub
  • FACEBOOK

Fyzikálny zošit pre 6. ročník

Milada Maťašovská

Cena pri nákupe 10 a viac ks: 2,00 € (60,30 Sk)

Cena pri nákupe menej ako 10ks: 2,59 € (78,00 Sk)

Do košíka - Fyzikálny zošit pre 6. ročník

Vypredané

Vydavateľ: MAPA Slovakia Plus, s.r.o.

Rok vydania: 2010

Jazyk: slovenský

Počet strán: 40

Rozmery: A4 (21 x 30 cm)


Obsah zošita korešponduje so schválenými vzdelávacími štandardmi a novou      učebnicou Fyziky  pre 6. ročník ZŠ, ktorej spoluautorkou je aj Milada Maťašovská.

Pracovný zošit slúži na precvičenie a upevnenie základných fyzikálnych pojmov. Obsahuje veľa pokusov a samostatných cvičení, ktoré majú hlavne podporovať kladný vzťah žiakov k zvládnutiu fyziky na základnej škole. Pracovný zošit využíva okrem iných  aj metódu zážitkového učenia. Žiaci riešia problém simuláciou skutočného deja, pokusom. Realizáciou pokusu v školských podmienkach, získavajú zážitok, skúsenosť, ktorá sa im uloží do mozgu hlbšie a na oveľa dlhšiu dobu, ako vyučovanie inými metódami. Odkrývajú tak tajomstvo bádania, ktoré je pre žiakov nesmierne príťažlivé.

OBSAH ZOŠITA:

V čom je Fyzika užitočná -
Čo sa budeme učiť - I. Skúmanie vlastností kvapalín, plynov, pevných látok a telies - Vlastnosti kvapalín - Využitie vlastností kvapalín - Meranie objemu kvapalín - Vlastnosti plynov - Spoločné a rozdielne vlastnosti kvapalín a plynov - Test - Deliteľnosť pevných látok - Skúmanie vlastností pevných látok - Meranie hmotnosti pevných telies - Meranie hmotnosti kvapalín a plynov- Meranie dĺžky - Meranie objemu pevných telies - Spoločné a rozdielne vlastnosti kvapalín, plynov, pevných látok a telies - Test - II. Správanie telies v kvapalinách a plynoch - Vplyv hmotnosti na správanie telies vo vode - Vplyv objemu a tvaru telies na správanie vo vode - Hustota pevných telies - Hustota kvapalín - Objem kvapaliny vytlačenej telesami - Správanie telies v kvapalinách s rôznou hustotou - Vplyv teploty na hustotu kvapaliny - Správanie telies v plynoch - Hustota plynov - Test

Pri kúpe viac ako 20 ks pracovného zošita, získate prístup do Školského klubu kde nájdete k pracovnému zošitu nasledovné bonusy:

TVVP - Fyzika 6 - dve verzie
Pracovný zošit - riešenia
Interaktívny zošit
Fyzikálne tabuľky
Fyzici:
Ján Bahýľ
Ján Kempelen
Jozef Karol Hell
Ondrej Kvas
Štefan Banič
Štefan Jedlík
Opakovanie učiva Fyzika 6
Testy:
Hustota kvapalín - dva testy
Hustota pevných telies - dva testy
Krížovky
Meranie hmotnosti a dĺžky - dva testy
Meranie objemu kvapalín a vlastnosti plynov
Meranie objemu pevných telies - dva testy
Vlastnosti kvapalín a plynov - 4 testy
Vlastnosti kvapalín a plynov - tematický test
Vlastnosti pevných látok a telies - dva testy
Vplyv hmotnosti a objemu na správanie telesa - dva testy
Vplyv teploty na hustotu kvapaliny - dva testy
Dva záverečné testy
Ukážky titulu

Milada Maťašovská - Fyzikálny zošit pre 6. ročník

Názory na titul

Poznáte tento titul? Tak neváhajte, napíšte vlastný komentár a podeľte sa s ostatnými o váš názor.

Žiadne názory k tomuto produktu nie sú dostupné.
Buďte prvý, kto napíše komentár k tomuto produktu!

Pošli priateľovi

Poznáte niekoho, kto má o tento produkt záujem? Pošlite mu e-mail s odkazom na produkt!

Meno odosielateľa:
E-mail odosielateľa:
 
Meno adresáta:
E-mail adresáta:
 
Poznámka:

Súvisiace tituly

CENA: 2.50 €

CENA PRI NÁKUPE NAD 10KS: 2,00 €

Do košíka - Fyzikálny zošit pre 7. ročník Detaily - Fyzikálny zošit pre 7. ročník

CENA: 2.59 €

CENA PRI NÁKUPE NAD 10KS: 2,00 €

Do košíka - Fyzikálny zošit pre 8. ročník Detaily - Fyzikálny zošit pre 8. ročník

CENA: 2.59 €

CENA PRI NÁKUPE NAD 10KS: 2,00 €

Do košíka - Fyzikálny zošit pre 9. ročník Detaily - Fyzikálny zošit pre 9. ročník

Copyright © 2010 WMS, s. r. o.