AKO NAKUPOVAŤ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

  • Doprava tovaru

Objednaný tovar zasielame prostredníctvom zásielkovej služby GLS spravidla do 7 pracovných dní od prijatia objednávky, najneskôr do 10 dní.

Ak titul práve nemáme na sklade, vašu objednávku naďalej evidujeme a pošleme vám ho v ďalšej zásielke ihneď, ako bude k dispozícii. Poštovné vám už nebudeme účtovať.

  • Platobné podmienky

Pri zadaní objednávky vyberte prosím spôsob platby, ktorý Vám najlepšie vyhovuje. Tovar je možné uhrádzať dobierkou, t.j. za tovar zaplatíte kuriérovi pri dodaní tovaru, bankovým prevodom ( po zadaní objednávky vám systém vygeneruje a odošle zálohovú faktúru s údajmi k platbe ) alebo môžete tovar uhradiť platobnou kartou cez systém PayPal.

Vzhľadom k súčasnej situácií, ponúkame školám a učiteľom, ktorí vyzbieravajú financie od žiakov možnosť platby na faktúru, t.j. nie je nutné uhrádzať platbu za tovar kuriérovi na dobierku. Pre využitie tejto možnosti, zvoľte pri objednávke platbu bankovým prevodom a do poznámky nám uveďte približne akú dlhú splatnosť faktúry by ste potrebovali.

Upozorňujeme, že táto možnosť neplatí v prípade individuálnych zákazníkov a neplatí v prípade objednávky tovaru pre osobnú potrebu.

Súčasťou každej zásielky je podrobná faktúra.

  • Poštovné a balné
Pri zasielaní  účtujeme paušálne poštovné a balné vo výške 3,20 € (96,40 Sk). Pri objednávkach v celkovej sume nad 50 € (1506,30 Sk) poštovné ani balné neúčtujeme.

Ceny a zľavy

Ceny sú uvedené vrátane DPH 10 %, resp. 20%.
Pri objednávkach nad 10 ks z jednotlivých titulov platia zvýhodnené ceny. Každý titul so zvýhodnenou cenou je označený farebným štítkom.

ZOŠITY PRE UČITEĽA:

Pracovné zošity pre učiteľa poskytneme k objednávke zdarma. Do poznámky v objednávke stačí uviesť požadovaný počet zošitov pre učiteľa. Na každých 15 ks pracovných zošitov má učiteľ nárok na 1 učiteľský zdarma.

Záruka a reklamácie

Ak sa kupujúci považuje podľa právnych predpisov za spotrebiteľa, poskytuje predávajúci na tovar záručnú dobu 24 mesiacov, ktorá začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný si tovar pred prevzatím alebo bezprostredne po prevzatí pozorne prezrieť a skontrolovať. Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Kupujúci musí v reklamácií výslovne a jednoznačne uviesť, akú/é konkrétnu/e vadu/y vytýka, jej/ich opis, ako sa vytýkaná/é vada/y navonok prejavuje/ú a aké právo zo zodpovednosti za vady uplatňuje. Pokiaľ reklamácia nemá náležitosti podľa predchádzajúcej vety, vyzve predávajúci kupujúceho na jej doplnenie.

Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, keď je jej písomné vyhotovenie spĺňajúce všetky vyššie uvedené náležitosti spolu s reklamovaným tovarom a faktúrou (prípadne jej kópiou) osvedčujúcou kúpu tovaru doručené predávajúcemu a od tohto času plynie predávajúcemu lehota na vybavenie reklamácie. Riadne uplatnenú reklamáciu je predávajúci povinný vybaviť ihneď, najneskôr do 30 dní.

Predávajúci vydá kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od riadneho uplatnenia reklamácie. Neodôvodnená reklamácia bude zamietnutá. Reklamáciu je možné uplatniť zaslaním reklamovaného tovaru spolu s písomným vyhotovením reklamácie spĺňajúcej vyššie uvedené náležitosti a faktúry (prípadne jej kópiou) prostredníctvom doporučenej poštovej zásielky na adresu: MAPA Slovakia Trade, s. r. o., P. O. Box 23, 949 12 Nitra 12; predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie dobierkovej zásielky.

Predávajúci nezodpovedá za názory, stanoviská a postoje vyjadrené alebo nevyjadrené prostredníctvom tovaru, ktorý ponúka a takéto názory, stanoviská alebo postoje sa nepovažujú za vadu tovaru.

Pred zaslaním reklamovaného tovaru vám odporúčame telefonicky alebo e-mailom skontaktovať sa s nami za účelom konzultácie / urýchlenia vybavenia vašej reklamácie:
  • e-mailom: pošlite e-mail na adresu mapa@mapatrade.sk a do predmetu správy uveďte slovo "reklamácia",
  • telefonicky: na telefónnom čísle 037/7413000.

 Pokiaľ nie je uvedené inak, rozumie sa na účely týchto záručných a reklamačných podmienok predávajúcim spoločnosť MAPA Slovakia Trade, s. r. o., so sídlom Škultétyho 3, 949 11 Nitra, IČO: 44500211 ktorá je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra a kupujúcim sa rozumie osoba, ktorá si prostredníctvom internetovej stránky www.mapaslovakia.sk objednala, prevzala a riadne zaplatila tovar a zároveň sa podľa právnych predpisov považuje za spotrebiteľa. V prípade, že sa osoba, ktorá si prostredníctvom internetovej stránky www.mapaslovakia.sk objednala, prevzala a riadne zaplatila tovar, nepovažuje podľa právnych predpisov za spotrebiteľa, vzťahuje sa na právny vzťah medzi predávajúcim a takouto osobou (vrátane záruky, reklamácie atď.) primerane Občiansky zákonník alebo Obchodný zákonník v závislosti od toho, či je takáto osoba podnikateľom a s prihliadnutím na všetky okolnosti je zrejmé, že sa kúpa tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.mapaslovakia.sk týka jej podnikateľskej činnosti.

Ochrana osobných údajov

MAPA Slovakia Trade, s.r.o. sústreďuje údaje o zákazníkoch svojho on-line obchodu len na účel identifikácie klienta v poštovom a platobnom styku. Chráni vaše údaje ako dôverné a neposkytuje ich tretím stranám.

REGISTRÁCIA

Nakupovať v internetovom obchode je možné aj bez registrácie.

Registráciou získavate viaceré výhody:

  • zjednodušenie vyplnenia každej ďalšej objednávky – kedykoľvek v budúcnosti pri objednávaní kníh už nemusíte zadávať znova meno, adresu atď., stačí zadať len e-mail a heslo
  • získavate prístup k všetkým vašim predchádzajúcim objednávkam
  • môžete si objednať zasielanie aktuálnych informácií – o novinkách, zľavách, dopredajových akciách a pod. do vašej e-mailovej schránky

AKO POSTUPOVAŤ PRI OBJEDNÁVANÍ

Pridanie tovaru do nákupného košíka

  • Ak ste si vybrali knihu, kliknite na ikonu Do košíka, ktorá sa nachádza pri každom titule. Objaví sa obsah vášho nákupného koša, v ktorom vidíte názvy a počty objednaných kníh, ako aj medzisúčet hodnoty doterajšieho nákupu.
  • Ak chcete do košíka pridať ďalšie knihy, môžete sa vrátiť do ponuky titulov prostredníctvom tlačidla Späť do obchodu alebo kliknutím na niektorú položku ponuky.

Nákupný košík

Počas celého nákupu sa môžete vrátiť k obsahu vášho nákupného košíka kliknutím na „ Nákupný košík“ vpravo hore.

Všetky prijaté objednávky považujeme za záväzné.

ŠKOLSKÝ KLUB

Vstup do školského klubu získa ten učiteľ, resp. škola, ktorá zrealizovala nákup pracovných zošitov v minimálnom počte 20 ks z jedného titulu. Škola, resp. učiteľ má sprístupnené materiály len k tým pracovným zošitom, ktorých nákup realizoval prostredníctvom Distribučného centra alebo obchodného zástupcu. Prístup do školského klubu je časovo obmedzený na školský rok, v ktorom bol realizovaný nákup.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info