Späť

DOTÁCIA MŠ SR NA PRACOVNÉ ZOŠITY

Pridané: 23.4.2021 12:21:17 Počet zobrazení: 93

23 Apríl 2021

DOTÁCIA MŠ SR NA PRACOVNÉ ZOŠITY

Od školského roku 2020/21 podniklo Ministerstvo školstva SR kroky k otvoreniu učebnicového trhu na Slovensku.

V praxi to znamenalo, že učebnice, pracovné učebnice, pracovné zošity a prípadne iné učebné materiály, ktoré mali v lete minulého roka aktuálne platnú odporúčaciu doložku sa dostali do zoznamu titulov, na ktorých kúpu mohli školy použiť finančnú dotáciu.

Do zoznamu platného na aktuálny školský rok 2020/21 sa tituly z nášho vydavateľstva nedostali, nakoľko vo väčšine prípadov vypršala platnosť našich odporúčacích doložiek na jar 2020. A keďže vydávanie nových bolo až do septembra 2020 pozastavené, nebolo možné požiadať o vydanie nových.

O vydanie nových odporúčacích doložiek na 35 titulov sme teda požiadali okamžite ako to bolo možné. Z 35 titulov už aktuálne boli vydané odporúčacie doložky na 17 a ostatné sú v procese posudzovania.

Ministerstvo školstva v najbližšom období aktualizuje, resp. vydá nový zoznam titulov, na ktoré je možné použiť finančné prostriedky z dotácie. V prvej fáze bude zoznam obsahovať tituly pre 1. stupeň a od júna aj pre 2. stupeň.  V tomto zozname platnom na nový školský rok 2021/22 budú zverejnené aj tituly z nášho vydavateľstva. Tento zoznam bude aktualizovaný každé 2 týždne a teda aj tituly, ktoré sú aktuálne v procese schvaľovania, budú neskôr po jeho ukončení do zoznamu pridané.

Aktuálny zoznam titulov, na ktoré je možné použiť dotáciu nájdete na úvodnej stránke.

Zoznam titulov, ktoré sú aktuálne v procese schvaľovania a po jeho ukončení budú doplnené do zoznamu:

PRACOVNÉ ZOŠITY:

Geografia pre 6. a 9. ročník

Dejepis pre 5.-9. ročník

Chémia pre 7.-9. ročník

Slovenský jazyk pre 5.-9. ročník

Matematika pre 5. a 7. ročník

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info