Späť

ŠKOLSKÝ GEOGRAFICKÝ ATLAS SLOVENSKO

Pridané: 11.6.2019 12:32:22 Počet zobrazení: 715

11 Jún 2019

Nové prepracované vydanie

ŠKOLSKÝ GEOGRAFICKÝ ATLAS SLOVENSKO

Už koncom augusta začne expedícia nového vydania atlasu SR.

Úplne nové vydanie obľúbeného atlasu prináša:

  • aktualizované údaje o SR, najmä  klimatické mapy, mapy obyvateľstva, mapa cestovného ruchu, mapa NKP, mapa cestnej siete
  • novú koncepciu , kde v je väčšina dvojstranových máp v mierke 1:1 000 000 nahradená väčším počtom máp v mierke 1:2 250 000, čím pribudlo 15 nových máp z oblasti nerastných surovín, podzemných vôd, ekológie a obyvateľstva
  • vylepšené mapy jednotlivých krajov, doplnené diagramami najdôležitejších ukazovateľov
  • aktualizovanú všeobecnogeografickú mapu SR v mierke 1:375 000
  • podrobný register

Atlas bol zaradený do zoznamu učebných pomôcok pre Geografickú olympiádu.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info