O NÁS

Spoločnosť MAPA Slovakia vznikla v roku 1991 a v prevažnej miere sa zaoberá vydavateľskou činnosťou. Autorský kolektív vydavateľstva vytvoril edície rekordov a geografických encyklopédií, ktoré približujú rekordné javy a poskytujú rôzne geografické informácie nielen z celoslovenského, ale i celoplanetárneho pohľadu. 

Od roku 1999 sa špecializuje na učebné pomôcky pre všetky typy škôl. Počiatky boli spojené so školskou kartografiou - nástenné mapy, zemepisné a vlastivedné atlasy Slovenska, neskôr zemepisné atlasy Európy a sveta. Postupne  od roku 2000 začalo vydávať špeciálne pracovné zošity, v ktorých sa skĺbili prednosti poznámkového a pracovného zošita. Výsledkom sú graficky príťažlivé, žiakmi i učiteľmi veľmi obľúbené učebné pomôcky, ktoré vďaka doplnkovým úlohám, testom, slepým mapám a i. pomáhajú žiakom lepšie zvládnuť preberané učivo. Zošity kopírujú učebné osnovy a úlohy v nich obsiahnuté sú zamerané na osvojenie vzdelávacích štandardov. Učitelia, ktorí vo vzdelávacom procese aktívne využívajú pracovné zošity, majú k dispozícii metodiky a ďalšie pomôcky (klasické i interaktívne testy, slepé mapy, tabuľky,  špeciálne úlohy a aktivity  a pod.) v školskom klube.  Vydavateľstvo pružne reaguje na prebiehajúce zmeny v školstve a učebných osnovách. Väčšina pracovných zošitov  získala odporúčaciu doložku Ministerstva školstva, rovnako ako najnovšie školské atlasy.

Školské geografické i historické atlasy sú vytvorené digitálnymi technológiami, a preto MAPA Slovakia vychádza v ústrety školám a vyhotoví im ktorúkoľvek mapu z atlasov v nástennom prevedení. Všetky nástenné mapy  sa dodávajú laminované s drevenými lištami. 

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info