SLOVENSKÝ JAZYK 8 - pracovný zošit

SLOVENSKÝ JAZYK 8 - pracovný zošit

ZA KAŽDÝCH 15 KUSOV ZÍSKAVATE 1 KS ZDARMA ZVÝHODNENÁ CENA PRI OBJEDNÁVKE NAD 15 KS - 3,30 € V SÚLADE S NOVÝM ŠVP

Rozšírené vydanie - 72 strán

4,50 € s DPH

Množstevné zľavy

1-14 ks: 4,50 € /ks

15 ks a viac: 3,30 € /ks

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: MAPA Slovakia Plus

Zošit je v súlade s novým obsahom predmetu, ktorý stanovil Štátny vzdelávací program pre žiakov 8. ročníka ZŠ a 3. ročníka gymnázií s osemročným štúdiom.

Prvé strany zošita sa venujú opakovaniu učiva 7. ročníka. Autorka sa podrobne venuje výkladu a úlohám z oblasti hlavných 4 tematických celkov. Úlohy sú spracované dostatočne zrozumiteľne s prihliadnutím na vek žiakov, doplnené o mnohé zábavné formy a bohato ilustrované. Autorka využíva formu dopl´ňania, vyhodnocovania správnosti, metódu pojmovej mapy, vyzýva žiakov na napísanie veršov na základe rôznych fotografií, prípadne opis na základe fotografie,  tvorbu správnych dvojíc a nenásilnou formou využíva i úlohy na čítanie s porozumením a ďalšie. Nechýba opakovanie po väčších súvislých celkoch. V zošite je dostatok priestoru na samostatné riešenie úloh, nechýbajú ani osemsmerovky, či krížovky, ktoré zvyšujú efektivitu učenia.

Nové rozšírené vydanie doplnené o úlohy pre:

OHYBNÉ A NEOHYBNÉ SLOVNÉ DRUHY

PODSTATNÉ MENÁ (zvieracie podstatné mená, neživotné podstatné mená končiace na – r a – l, cudzie nesklonné podstatné mená, skloňovanie podstatného mena pani)

PRÍDAVNÉ MENÁ

NEOHYBNÉ SLOVNÉ DRUHY (príslovky, predložky, častice, citoslovcia)

FRAZEOLOGIZMY (nové čítanie s porozumením s tematikou drôg a drogovej závislosti)

VETNÉ ČLENY ( v opakovaní pridané čítanie s porozumením o cestovnom ruchu vo Vysokých a Nízkych Tatrách)

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info