ŠKOLSKÝ GEOGRAFICKÝ ATLAS SLOVENSKA

ŠKOLSKÝ GEOGRAFICKÝ ATLAS SLOVENSKA

ODPORÚČACIA DOLOŽKA ZVÝHODNENÁ CENA PRI OBJEDNÁVKE NAD 10 KS - 5,- €

89 strán

8 € s DPH

Množstevné zľavy

10 ks a viac: 5 € s DPH / ks

Dostupnosť: Momentálne nedostupné

Výrobca: MAPA Slovakia Plus

Najnovšie vydanie obľúbeného atlasu obsahuje tieto nové mapy a prvky:
- všeobecno-geografickú mapu SR
- mapu poľnohospodárstva
- mapu priemyslu s diagramom zamestnanosti v odvetviach hospodárstva v roku 2014 a s prehľadnou mapou priemyselných parkov
- nové mapy obyvateľstva (na základe výsledkov sčítania 2011): hustota, národnostné zloženie, náboženské vyznanie a celkový prírastok obyvateľstva v jednotlivých okresoch
- nové všeobecno-geografické mapy krajov so šiestimi diagramami, ktoré charakterizujú vekové zloženie obyvateľstva v dvoch časových horizontoch: v roku 2001 a 2011, podiel vidieckeho a mestského obyvateľstva, prirodzený pohyb a sťahovanie obyvateľstva v rokoch 2009 - 2013 a tiež diagram využitia zeme
- územno správne usporiadanie s prehľadnou tabuľkou o počte obyvateľov v jednotlivých krajoch, počtoch okresov a obcí ( na základe výsledkov sčítania 2011)
- nové prehľadné mapy prírodných a kultúrnych lokalít v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO
- aktualizované mapy ochrany prírody, živočíšstva, podnebia, cestovného ruchu a dopravnej siete
- aktualizovanú mapu SR v mierke 1:375 000 s podrobným registrom sídiel nielen na Slovensku, ale aj v priľahlej časti okolitých štátov
Súčasťou atlasu sú aj odvetvové mapy: geologická stavba, geomorfologické celky, vodstvo, pôdy, lesy a i.

Atlas je vhodnou učebnou pomôckou pre základné, ale aj stredné školy.
Atlas je schválený Ministerstvom školstva ako odporúčaná učebná pomôcka.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info