ŠKOLSKÝ KLUB

RIEŠENIA PRACOVNÝCH ZOŠITOV

Súčasťou pracovných zošitov nie sú riešenia jednotlivých úloh. Školám, resp. učiteľom, ktorí objednajú pracovné zošity pre svojich žiakov poskytujeme bezplatný prístup k riešeniam objednaných pracovných zošitov. Tieto riešenia + ďalšie bonusové materiály sú pre nich zverejnené v našom školskom klube. Postup na prihlásenie do školského klubu je popísaný nižšie.

V prípade, že škola, učiteľ alebo súkromná osoba objednáva pracovné zošity pre vlastnú potrebu, t.j. nespĺňa podmienky na vstup do školského klubu, nemá nárok na bezplatné riešenia pracovných zošitov. V prípade záujmu si môže riešenia zakúpiť vo forme elektronického dokumentu.

POSTUP NA PRIHLÁSENIE DO ŠKOLSKÉHO KLUBU

ŠKOLSKÝ KLUB AKTIVUJEME DO 3 DNÍ OD OBDRŽANIA OBJEDNÁVKY

ČO JE ŠKOLSKÝ BONUSOVÝ KLUB
Založili sme ho pred niekoľkými rokmi pre učiteľov, ktorí sú verní nášmu školskému programu, a to predovšetkým, pracovným zošitom. Ale až v školskom roku 2011/12 sme ho začali napĺňať relevantnými materiálmi, ktoré majú učiteľovi pomôcť pri príprave na vyučovanie i pri samotnom vyučovaní jednotlivých predmetov. Základom bonusového klubu nie sú žiadne cenové akcie, alebo výpredaje, ale celoročný bezplatný prístup k edukačným materiálom pre tých učiteľov, ktorí so svojimi žiakmi pracujú na hodinách s pracovnými zošitmi.

ČO NÁJDETE V ŠKOLSKOM BONUSOVOM KLUBE


Už dnes obsahuje stovky rôznych materiálov, ktoré sa dajú zatriediť zhruba do týchto skupín:


a.) metodické materiály, či už všeobecné s návrhmi ako efektívne využívať pracovné zošity, alebo konkrétne -    
     vyplnené zošity ( riešenia ) pre učiteľa, ktoré sú akoby malou učebnicou, predtlače na praktické cvičenia,
     základné jednotky a základné pojmy z fyziky a chémie a pod.
b.) testy a interaktívne testy

d.) slepé mapy
e.) krížovky a hry
f.)  tematicky spracované učivo (doplnené mapami a fotografiami), ktoré rozširujú informácie v učebniciach
     a zošitoch, ako sú napr. pamiatky UNESCO, geografické charakteristiky krajov SR, charakteristika vybraných
     náučných chodníkov na Slovensku, rekordné javy jednotlivých kontinentov, súbory farebných fotografií
     k preberanému učivu a pod.
g.) zošity v digitálnej podobe

h.) bonusové príklady k pracovným zošitom z matematiky

AKÝM SPÔSOBOM SA DOSTANETE K JEDNOTLIVÝM BONUSOM?
   Musíte splniť dve podmienky:
   a.) zakúpiť aspoň 20 ks jedného druhu pracovných zošitov
   b.) zaregistrovať sa na našej stránke v sekcií ŠKOLSKÝ KLUB - REGISTRÁCIA.

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info