ŠKOLSKÝ KLUB

RIEŠENIA PRACOVNÝCH ZOŠITOV

Súčasťou pracovných zošitov nie sú riešenia jednotlivých úloh. Školám, resp. učiteľom, ktorí objednajú pracovné zošity pre svojich žiakov poskytujeme bezplatný prístup k riešeniam objednaných pracovných zošitov. Tieto riešenia + ďalšie bonusové materiály sú pre nich zverejnené v našom školskom klube. Postup na prihlásenie do školského klubu je popísaný nižšie.

V prípade, že škola, učiteľ alebo súkromná osoba objednáva pracovné zošity pre vlastnú potrebu, t.j. nespĺňa podmienky na vstup do školského klubu, nemá nárok na bezplatné riešenia pracovných zošitov.

POSTUP NA PRIHLÁSENIE DO ŠKOLSKÉHO KLUBU

ŠKOLSKÝ KLUB AKTIVUJEME DO 3 DNÍ OD OBDRŽANIA OBJEDNÁVKY

ČO JE ŠKOLSKÝ BONUSOVÝ KLUB
Založili sme ho pred niekoľkými rokmi pre učiteľov, ktorí sú verní nášmu školskému programu, a to predovšetkým, pracovným zošitom. Ale až v školskom roku 2011/12 sme ho začali napĺňať relevantnými materiálmi, ktoré majú učiteľovi pomôcť pri príprave na vyučovanie i pri samotnom vyučovaní jednotlivých predmetov. Základom bonusového klubu nie sú žiadne cenové akcie, alebo výpredaje, ale celoročný bezplatný prístup k edukačným materiálom pre tých učiteľov, ktorí so svojimi žiakmi pracujú na hodinách s pracovnými zošitmi.

ČO NÁJDETE V ŠKOLSKOM BONUSOVOM KLUBE


Už dnes obsahuje stovky rôznych materiálov, ktoré sa dajú zatriediť zhruba do týchto skupín:


a.) metodické materiály, či už všeobecné s návrhmi ako efektívne využívať pracovné zošity, alebo konkrétne -    
     vyplnené zošity ( riešenia ) pre učiteľa, ktoré sú akoby malou učebnicou, predtlače na praktické cvičenia,
     základné jednotky a základné pojmy z fyziky a chémie a pod.
b.) testy a interaktívne testy

d.) slepé mapy
e.) krížovky a hry
f.)  tematicky spracované učivo (doplnené mapami a fotografiami), ktoré rozširujú informácie v učebniciach
     a zošitoch, ako sú napr. pamiatky UNESCO, geografické charakteristiky krajov SR, charakteristika vybraných
     náučných chodníkov na Slovensku, rekordné javy jednotlivých kontinentov, súbory farebných fotografií
     k preberanému učivu a pod.
g.) zošity v digitálnej podobe

h.) bonusové príklady k pracovným zošitom z matematiky

AKÝM SPÔSOBOM SA DOSTANETE K JEDNOTLIVÝM BONUSOM?
   Musíte splniť dve podmienky:
   a.) zakúpiť aspoň 20 ks jedného druhu pracovných zošitov
   b.) zaregistrovať sa na našej stránke v sekcií ŠKOLSKÝ KLUB - REGISTRÁCIA.

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info